Vi använder oss av kvalitetsstandarden
ISO 9001 & 14001 i vårt arbete

Kvalitétspolicy

Vi strävar hela tiden efter att hålla en hög kvalitet genom att

  •  företagets verksamhet styrs av kundernas efterfrågan och behov
  • tillmötesgående, god service och ett bra samarbete ska genomsyra bolaget och ge oss nöjda kunder och tillfredsställda medarbetare
  • vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster, så att vi levererar bra kvalitetsmässigt utförda jobb och håller oss konkurrenskraftiga på marknaden

Miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att

  • alla anställda engageras i miljötänkande genom information och utbildning
  • följa gällande lagar och förordningar
  • hushålla med resurser genom att minska spill, samt genom sortering av avfall
  • i största utsträckning använda oss av de produkter som är de bästa på marknaden ur miljösynpunkt när vi utför våra VVS-tjänster
  • minimera företagets transporter genom samkörning och planering

KONTAKT

Backa Bergögata 4
422 46 HISINGS BACKA

Tel. 031-25 50 59
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.