Referensprojekt

01

Kvillebäcken – Göteborgs nya gröna stadsdel

Kvillebäcken kommer när allt är klart att innehålla 2 000 nya lägenheter. Här kommer också att finnas grönområden, kontor, butiker, restauranger, förskolor och en saluhall. Området kommer att ha en tydlig miljöprofil och miljötänkandet dras längre än någonsin tidigare i Göteborg.

Byggherrarna skapar bra förutsättningar för att de boende ska kunna agera miljösmart. Husen ska vara effektsmarta vad gäller uppvärmning. Kan man utnyttja fjärrvärmen bättre och därmed kapa förbrukningstopparna minskar utsläppen av växthusgaser.

02

Kuggen på Lindholmen – mötesplatsen

Kuggen har ritats av Wingårdh arkitektkontor. Den runda formen, de glada färgerna och varje våningsplan har utformats som ett liggande kugghjul (därav namnet Kuggen).

03

Nya Kamratgården – IFK

En ny toppmodern anläggningen i två plan om totalt ca 2000 kvm. Bibehållandet av befintliga värderingar och historiken förknippad med Kamratgården har varit väl beaktat av arkitekten som ritat anläggningen. Visst befintligt byggmaterial har återanvändas i nya Kamratgården för att skapa en tydlig anknytning till den tidigare anläggningen med all dess historia.

04

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap – Hus Idrottshögskolan

Idrottshögskolan är namnet på den byggnad som stod klar på Evenemangsstråket i centrala Göteborg i början av 2011. Här finns ett för Västsverige unikt Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP).

Anläggningen på 3500 kvm är en mötesplats för forskare, utbildare och studenter.

05

Blå Stället/Angereds Gymnasium

Besatällare: Jålab Bygg AB

Ombyggnad av matsal/storkök och skollokaler.

06

ST: Eriksgatan / Hasselbladshuset

Beställare: Byggnads AB Tornstaden

Ombyggnad av kontorslokaler.

07

Ny skola i Älvängen, Kronan

Beställare: Skanska Ab

Nyproduktion av skola i Älvängen.

08

Äppelgårdens förskola

Förskola i Ale kommun med passivhuskoncept.

09

Rebase, Arntorp

Beställare: Byggnads AB Tornstaden

Nybyggnad av lager och kontor

10

Surte Kapell

Beställare: NCC

Nybyggnad av kontor, svetsverkstad för kyrkoförvaltningen

11

Mölndalsvägen 95

Beställare: Stig Hedlunds Fastigheter

Lokalanpassningar av befintliga kontor.

12

Köpmansgatan, Nordstan

Beställare: FO peterson & Söner Byggnads AB

Ombyggnad av befitligt takavvattningssystem och golvvärmesystem.

13

Kullaviks ungdomsboende

Beställare: NCC

Ombyggnad av lokaler och fläktrum

14

Åvägen 17

Beställare: Floden Byggnads AB

Ombyggnad befintliga träningslokaler och kontor.

15

Skola Santos, Lindholmen

Beställare: Jålab Bygg AB

ombyggnad av skollokaler.

16

Brasilia/Begonia

Beställare: Jålab Bygg AB

Ombyggnad av befintliga kontorslokaler till ny skola.

17

Gamlestadsvägen 18 A

Beställare: Tommy Byggare AB

Ombyggnad av kylmaskinrum.

18

M1:an Restaurang Kopperativet

Beställare: Tommy Byggare AB

Ombyggnad av industrilokal till Restaurang

19

Östra Hamngatan 16

Beställare: NCC

Ombyggnad av kontorslokaler

20

O´Learys, Mölndalsvägen 95

Beställare: Stig Hedlunds Fasigheter AB

Ombyggnad av befitlig lager lokal till ny restaurang

21

Brf Sandlyckan, Öckerö

Beställare: Jålab Bygg Ab

Nyproduktion av 20 lägenheter.

22

Villa område, Björlanda

Beställare: Jålab Bygg AB

Nyproduktion av 34 villor.

23

Rejler AB

Beställare: Byggnads AB Tornstaden

Lokalanpassning av kontor

24

Högmässan våning 7, Worldtradecenter

Beställare: Bygg & Konsult AB

Ombyggnad av lokaler till kontor.

KONTAKT

Backa Bergögata 4
422 46 HISINGS BACKA

Tel. 031-25 50 59
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.